back tillbaka

ALLA MÄNNISKOR ÄR EN TRÄDGÅRD
KROGNOSHUSET AURA, LUND 2017

I utställningen på Krognoshuset Aura reflekterar jag över vår samtid både på ett individuellt och ett allmänt plan. Mitt intresse ligger i mänskliga relationer och identitet. Det handlar om rötter och tillhörighet eller saknad av desamma. Objekt som flyger, flyter, sjunker eller rasar; en känsla av rotlöshet och svindel i en värld där de värden som vi lärt oss sedan barnsben verkar avlägsna sig mer och mer. En dualism där det goda kämpar mot det onda, inom oss och i ett större perspektiv. Jag använder mig av naturen för att uttrycka något om människan som befinner sig mitt i denna omvälvande tid.

 

 

 

SE VIDEO

Främmande excerpt

Andra områden