back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission

INTERTWINED

2015
Material: gjuten brons, industribrons och målad aluminium
Beställare: Göteborg Konst
Bekostat av Charles Felix Lindbergs donationsfond

En matta, målad på aluminiumplåt hänger på en piskställning av brons. Vissa delar av ställningen är ornamenterade och gjutna. Verket är placerat på Hammarkulletorget uppe på en klippa och synlig från många olika håll. Intertwined betyder sammanflätad på svenska. I Hammarkullen bor det människor av många olika nationaliteter. Med mitt verk vill jag att tankarna ska gå till alla dessa människor som lever här sida vid sida och tillsammans bildar ett mänskligt nätverk.
En matta innehåller många detaljer som tillsammans bildar en helhet, där varje detalj ändå får lov att behålla sin ursprungliga färg.

 

 

 

 

 

 

A carpet, painted on aluminum hangs on a construction of bronze. Some parts of the construction are ornamented and cast. The piece is placed on Hammarkulletorget perched on a rock and visible from many different directions. Hammarkullen includes people of many different nationalities. With my work I want to reflect on all these people that live here side by side and together form a human network.
A carpet contains many details which together form a whole, where every detail still is allowed to retain their original color.