back tillbaka

Offentlig gestaltning / Public art commission

ROLLING CARPET
2015

Brattørkaia, Trondheim, Norge
Svart Granit, blästring, vit färg
Beställare: Trondheim Kommun
Samarbetspartner: Björn Nordenhake

Transit, kommunikation,förflyttning, transformation, överraskning, fantasi, kulturella möten, uppehållsrum och reflexion är ord som jag har tagit fasta på.
Brattørkaia är en knutpunkt på många sätt, rent geografiskt med järnväg, båtar och cyklar men även kulturellt med både Rockheim, Pirbadet och andra verksamheter.

Den orientaliska mattan, ”Aladins Matta” associerar till resor, magi, fantasi. ”Rolling Carpet” i granit är en flygande matta. Samtidigt är den utformad som en våg för att förstärka känslan av vattnets rörelse. Det är spännande med kontrasten mellan en lätt och flygande, flytande kropp som i själva verket är väldigt tung och massiv. Intresserar mig även för det grafiska uttrycket i svart och vitt som i det här fallet blir som ett negativ.

På natten när skulpturen är belyst ”lyfter” mattan, då det vita mönstret framträder tydligare. Här kan man ligga och titta på solnedgången.

 

 

 

 

 

 

 

Transit, communication, movement, transformation, surprise, imagination, cultural meetings, recreation and reflection are words which I have had in my mind.
Brattørkaia is a hub in many ways, railway, boats and bicycles but also culturally with both Rockheim, Pirbadet and other activities.

The oriental carpet, "Aladins Carpet" associates to travel, magic, fantasy. "Rolling Carpet" in granite is a flying carpet. At the same time, it is designed as a wave to enhance the sense of the movement of water. It is an exciting contrast between a light and flying, floating body, which is in fact very heavy and solid. I´m also interested in the graphic expression with black and white as in this case becomes a negative.

At night when the sculpture is illuminated the carpet elevates, and the white pattern becomes more visible.
My thought is that the spot can be used for a short rest in the sun or sunset, if you like.

 

 

rolling

 

  rolling3
  rolling2