back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commissionOffentlig gestaltning / Public art commission

Den Kaordiska Balansen 2010 / The Chaordic Balance 2010
offentlig gestaltning Attunda Tingsrätt Sollentuna / public artwork Attunda District Court Sollentuna, Stockholm, Sweden

SE VIDEON SOM VISAS I SKÅPET

Teknik: skulptur, ljus, video
Material:
Borden: bemålad, gjuten aluminium, målade bordsytor, kristallkronor
Skåpet: skåp med integrerad video i HD
uppdragsgivare Statens Konstråd, projektledare Marianne Jonsson


Kaos har att göra med oförutsägbarhet. Begreppet härstammar från det antika Greklands ord för “rymd” och som genom missförstånd av tidig kristen användning fick betydelsen “oordning”. Något som har kännetecken från både kaos och ordning brukar kallas Kaordisk. Inom naturvetenskapen är kaos inte liktydigt med oordning, utan i stället en benämning på en särskild form av ordning där en liten förändring i begynnelsevillkoren kan orsaka en drastisk förändring vid en senare tidpunkt.

I mitt förslag till konstnärlig gestaltning av Attunda Tingsrätt har jag arbetat på temat ordning och kaos. För att skapa ordning krävs alltid ett visst mått av kaos. Attunda Tingsrätt avhandlas bland annat familjemål och det har jag tagit fasta på genom att använda möbler i ett konstnärligt uttryck. Möbler får oss att tänka på hemmet och det privata som här i Tingsrätten blir synliggjort. Föremål som förväntas vara inomhus är utomhus. Möbler som borde stå på golv svävar i luften. Orientaliska mattor ligger på borden medan kristallkronorna hänger under. Lite skämtsamt kan man säga att kristallkronorna belyser aktiviteter som pågår ”under bordet”. Borden blir samtidigt till två vågskålar på Fru Justitias gigantiska våg där de balanserar i vajrar på sina respektive gårdar. Formen av de befintliga järnkorsen tas upp av vajrarna som borden hänger i.

 

De färgstarka bordsytorna konstrasterar mot omgivningen som är väldigt sparsmakad i färg. De flygande borden förändrar sig beroende på vilken våning man befinner sig. Ju högre upp man kommer desto mer ser man av mattan på bordsytan.

Allra högst upp kan det tyckas som om mattan svävar i luften - en rund, flygande matta. Detta förstärks med en eller två spottar som riktas mot bordsskivan och ljuset spadas av så de endast belyser den runda mosaiken. Genom att utforma borden så att de associerar till luftballonger har jag eftersträvat att få in en rörelse i hela verket. Borden är antingen på väg att landa eller lyfta.

Ordning och kaos finner man också i den animerade videon i skåpet som hänger innanför entrén. Där svävar porslinsföremål från olika länder, där varje föremål får representera människor av olika ursprung. Det är dels en koppling till människorna i Sollentunaområdet men även till hela vårt mångkulturella samhälle av idag.

På skåpets baksida kan man se en utfräst orientalisk matta som belyses på kvällen. Kommer man till Sollentuna Station ser det ut som en flygande matta.