back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission

INTERMEZZO
six meter high concrete sculpture in Arlöv Sweden /
Sex
meter hög betongskulptur i Arlöv 1992