back tillbaka
 


INTERMEZZO

six meter high concrete sculpture in Arlöv Sweden /
Sex meter hög betongskulptur i Arlöv 1992