back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission

 

 

MEMORY / MINNE
stone sculptur at Breanäs Kulturcentrum, Sweden.
Made in collaboration with Thore Soneson /
Stenskulptur på Breanäs Kulturcentrum. Producerad i sammarbete med Thore Soneson .1997