back tillbaka

[plats för tanke]

Fotografins Rum, almö Museum 28 February–10 May 2009ö Museum 28/2 – 10/5 2009

Utställningen kretsar kring vår relation till staden; ett öppet socialt rum eller en privat plats för eftertanke. Om stadens ansikte, dess in- och utsida.
Konstnären Åsa Maria Bengtsson har bjudit in kollegorna Lennart Alves, Peter Johansson/Barbro Westling och Lena Mattsson för att genom fotografi, video och performance förhålla sig till "plats för tanke".

Utställningen genomfördes med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne

[place of thought]
The Room for Photography, the Governor’s House at Malmö Museum, 28 February–10 May 2009

The exhibition examines our relationship with the city – an open social arena or a private space for reflection; the face of the city, its inner workings and its outer appearance.
Artist Åsa Maria Bengtsson has invited her colleagues Lennart Alves, Peter Johansson/Barbro Westling and Lena Mattsson to explore their attitudes towards their “place of thought” through the media of photography, video and performance.

With support from Sparbanksstiftelsen Skåne
Alla fotografier är tagna av Åsa Maria Bengtsson

 

 

Medutställare : Lena Mattsson, Peter Johansson & Barbro Westing, Lennart Alves
Images: Lena Mattsson, Peter Johansson & Barbro Westing, Lennart Alves

 

 

 

text by / text av
Åsa Maria Bengtsson


images from the exhibition scroll down


[plats för tanke] - videoinstallation / performance
An animated video, projected on a desk. A person is sitting on a chair thinking.

[plats för tanke] videoinstallation


PHOTOGRAPHS
I asked seven people from seven different countries to pick a "place of thought" outdoors in my hometown Malmö, Sweden, then I documented it. They also told me a dream or a thought that I used for staging a photograph in their homes. The result is a series of portraits were you hardly see the person.

Sju personer från sju olika länder fick välja var sin plats utomhus i Malmö, som jag sedan dokumenterade. De fick också berätta en dröm eller en tanke som jag iscensatte hemma hos respektive person. Resultatet blev en serie porträtt där de porträtterade personerna knappt syns.

 

Portrait of a Japaneese artist, photography

 

Portrait of a Swedish writer, photography

 

Portrait of a blues-singer from South Africa, photography

 

Portrait of an editor from Uruguay, photography