back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission

SYNKRON

Ljusprojektion/ Light projection & print på plexiglas/print on plexiglass, Kulturkvarteret, Kristianstad

Verket består av en ljusprojektion med profilstrålkastare och gobo på Konserthusets fasad. Den kommer syns endast kväll och natt. Innanför de två översta fönstren på fasaden skiner ett gult, varmt ljus. I tidningsrummets fönster hänger en snarlik bild printad på plexiglas.

I mina ögon ser mönstret ut att följa en dirigents yviga rörelser med dirigentpinnen, därav verkets titel Synkron, som betyder samtidig. Likt det orientaliska mönstret är musik uppbyggd av olika detaljer där varje ton får sin betydelse i förhållande till nästa. Färger och mönster skapar rytmer och olika stämningar.

 

 

 

 

 

The work consists of a light projection with a gobo on the Concert Hall's facade. It will be seen only evening and night. Behind the top two windows on the facade shines a yellow, warm light. In the newspaper room's window hangs a similar image printed on plexiglas.

In my eyes, the pattern follows a dirigents sweeping movements with the conductors stick, hence the title of the synchronous, which means simultaneous. Like the Oriental pattern music is made up of various components where each tone has its significance in relation to the next. Colors and patterns create rhythms and moods.