back tillbaka
 

Tomarps Kungsgård
Sweden
2001   

PARA MONET
an outdoor installation consisting of sexteen umbrellas in a pond /

installation utomhus med sexton paraplyer i en damm

 

DOWN THE DRAIN
an
outdoor sound installation (water and laughter) in a drain

ORAL KANAL

ljud installation (vatten och skratt) i ett avlopp

OUT OF SYNC [about melancholy] video installation in a wall
OSYNKAT [om melankoli] video installation i en vägg