back tillbaka
 


FRÄMMANDE
2011 Performance / Installation utanför Moderna Museet i Malmö i samarbete med Konstfrämjandet.

Performance och videoinstallation på Gasverksgatan under Gallerinatten 2011.
Konstnär Åsa Maria Bengtsson i samarbete med folbildningsteatergruppen Svalan och Duvan. Teatergruppen består till största delen av Bosnier så flykting- och invandrartemat låg nära till hands. Verket handlar om identitet.

Vi har en tendens att se på invandrare som en homogen massa när de i själva verket är individer med olika intressen och personligheter precis som vi. Paradoxalt nog åker vi gärna till främmande länder för att uppleva det vi redan har bakom husknuten.
Den visuella ramen för performancen skissades av konstnären medan de separata delarna har utvecklats i samarbete med de deltagande personerna under ett antal möten i augusti och september.

SE UTDRAG AV VIDEO

Konstnär Åsa Maria Bengtsson
Medverkande från Folkbildningsteatern Svalan och Duvan

Miro Dragovic
Jelica Gelova
Almira Halilovic
Emira Sundkvist
Ljiliana Stoilkovska Andovska

Övriga medverkande i video
Aldo Iskra
Päivi Miettinen
Eeva-Leena Pakarinen
Doudou Singhateh

Tack till Thore Soneson och Ludwig B Soneson
Teknisk samarbetspartner Kalle Grönvall / Live Media Group