back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission
Skissuppdrag / scetch mission (ej utförd / not performed)

Octopus
2010

offentlig gestaltning Stavanger Nya Konserhus, Norge/ public artwork Stavanger New Concerthouse, Norway

Tävling genom KORO i Norge, med sex deltagande konstnärer.
Birgitta Ahlin og Sirkka Lehtonen (SE),
Jeffrey Inaba (USA),
Aleksandra Stratimirovic (SE),
Åsa Maria Bengtsson(SE),
Jorge Pardo (USA),
Ray King (USA)

Jeffrey Inaba från USA fick uppdraget att smycka foajén. Uppdraget att göra utsmyckning av Stavanger Nya Konserthus - amfieteatern gick till Åsa Maria Bengtsson.