back tillbaka
 


OM KONSTEN ATT LEKA MED FILMENS SPRÅK

av Thore Soneson
skribent

Det senaste decenniet har allt fler konstnärer utnyttjat och utvecklat film- och videokonsten. De har rört sig inom alla genrer, från kinetiska hemmaexperiment i Man Rays anda till professionella filmproduktioner för biografvisning. Konstnärerna har rentav ”befriat” filmspråket genom att expandera från den fyrkantiga vita rutan och inta rummet, med installationer och lekfulla presentationsformer.
Att många konstnärer arbetar med själva grundmaterialet i filmens verktygsarsenal är knappast en tillfällighet. Det finns ett fysiskt element i filmiskt skapande, en taktil och direkt handling där verkligheten kan omformas. Bild lagd till bild skapar en rörelse utsträckt i tiden, den kan förstärkas med slowmotion och klipprytm, till sin form liknar filmen som uttryck mer musik än litteratur där ordet är den beskrivande minsta enheten.
Åsa Maria Bengtsson är en av de konstnärer som förstått att utnyttja dessa filmens möjligheter och tagit till sig filmens verktyg. I hennes videofilmer finns både bilder och tid, rum och skeende. I hennes videos går material och berättelse ofta hand i hand, formen talar och uttrycker lika mycket som innehållet.

Hennes tidiga filmer är absurda episoder, nedslag i tillvaron. Titlar som ”Ett fall för konsten” och ”Ett hopp för konsten” från mitten av nittiotalet är lekfulla betraktelser av konstnärsrollen där hon använder sig själv som en slags upptäcktsresande. Hennes alter ego trotsar i dessa kortfilmer naturlagarna och utsätter sig för fotvrickande tester och den klassiska drömmen om att kunna flyga.

Från detta åtminstone på ytan realistiska berättande har hennes filmspråk allt mer utvecklats till att skildra tillstånd, ett slags existensiella tablåer. Från studier i förställningar till djupdykningar i mentala och kroppsliga tillstånd.

Video-verken ”Mermaid” och ”Mermale” är lekfullt enkla men samtidigt metafysiska äventyr där våra kroppar och våra personligheter för en stund flyter ut och transformeras av det element som allt liv lär ha uppstått ur, vattnet. Miljoner år av utveckling komprimerade till ett andetag.

 

 

Video-verken ”Mermaid” och ”Mermale” är lekfullt enkla men samtidigt metafysiska äventyr där våra kroppar och våra personligheter för en stund flyter ut och transformeras av det element som allt liv lär ha uppstått ur, vattnet. Miljoner år av utveckling komprimerade till ett andetag.
Men i samma andetag kan Åsa Maria Bengtsson gå från att skildra livets elementa till att likt en videokonstens alkemist leka med illusionen. Ljudet från instrumentet theremin får i videon ”Air” föremålen att bokstavligt sväva i rummet. De osynliga vibrationerna, ljudvågorna, bär fantasin vidare
och blir till en resa kring jorden med ljudets hjälp i projektet [bara vanligt vatten]. Här brusar toaletter och floder, här tar videocollaget oss med på en resa i äventyret jorden. Lätt som luft svävar vi kring i de visuella rymder som skapas av den musikaliska klippningen.

I den dokumentära resan mellan polerna i biograffilmen ”Fast eller Flytande” som Åsa Maria Bengtsson gjort i samarbete med fotografen och filmaren Ewa Cederstam, står vår planets ekologiska balans i fokus på ett dramatiskt sätt. Men också här finns ett element av lekfullhet. En animerad mansfigur flyger, dyker och hoppar trampolin genom elementen som en Jules Verne utan vetenskapliga pretentioner. En figur som blir en representant för oss, för betraktaren som också är deltagaren i berättelsen.
Att på detta enkla och samtidigt raffinerade sätt växla mellan filmens olika genrer och estetik gör ”Fast eller Flytande” till mer än en resa genom ett ekologiskt hotande sammanbrott som poeten Bob Hansson binder samman med fundersamma aforismer, det blir en filmisk upplevelseresa där vi bjuds in till flera parallella lager av upplevelse.
Visuella och reflekterande. Estetiska och engagerande.


Denna kunskap om filmens elementa och mångfacetterade palett gör i mina ögon Åsa Maria Bengtsson till en film-
konstnär mer än en konstnär som använder video i sin konst.
En filmkonstnär använder sina kunskaper till att transformera tid och rum i rörliga bilder. Skapar ett eget universum där de filmiska uttrycken är ett redskap för att gestalta sin syn på tillvaron. Åsa Maria Bengtsson är en sådan filmkonstnär.

Thore Soneson 2006